Monday, August 24, 2009

-Cinta dunia dan takut mati-


“Hampir tiba suatu zaman di mana bangsa-bangsa dari seluruh dunia 
akan datang mengerumuni kamu 
bagaikan orang-orang kelaparan mengerumuni hidangan mereka.” 
Maka salah seorang sahabat bertanya,
” Apakah karena jumlah kami yang sedikit pada hari itu?” 
Nabi saw, menjawab,
”Bahkan, pada hari itu jumlah kamu banyak sekali, tetapi kamu umpama buih di lautan, 
dan Allah akan mencabut ‘rasa gentar’ terhadap kamu dari hati musuh-musuh kamu, 
dan Allah akan melemparkan ke dalam hati kamu penyakit al-wahnu.”
Seorang sahabat bertanya, 
‘Apakah itu al-wahnu itu, ya Rasulullah?’ 
Rasulullah saw, menjawab, 
Cinta dunia dan takut mati.” 
                          (Hr Abu Dawud dan Ahmad)

No comments:

-Cinta dunia dan takut mati-


“Hampir tiba suatu zaman di mana bangsa-bangsa dari seluruh dunia 
akan datang mengerumuni kamu 
bagaikan orang-orang kelaparan mengerumuni hidangan mereka.” 
Maka salah seorang sahabat bertanya,
” Apakah karena jumlah kami yang sedikit pada hari itu?” 
Nabi saw, menjawab,
”Bahkan, pada hari itu jumlah kamu banyak sekali, tetapi kamu umpama buih di lautan, 
dan Allah akan mencabut ‘rasa gentar’ terhadap kamu dari hati musuh-musuh kamu, 
dan Allah akan melemparkan ke dalam hati kamu penyakit al-wahnu.”
Seorang sahabat bertanya, 
‘Apakah itu al-wahnu itu, ya Rasulullah?’ 
Rasulullah saw, menjawab, 
Cinta dunia dan takut mati.” 
                          (Hr Abu Dawud dan Ahmad)

No comments: